[CNW:Counter]

Cedivečka zelená - Nigma walckenaeri (Roewer, 1951)

Sameček, Náchod, 11.9.2005 Samička cedivečky zelené, Náchod, Montace, 11.9.2005
 Nehojný druh. ♀ 4-5mm, ♂ 3-4mm. Na listech keřů, či kopřiv, také ve vodorovných spárách zdiva, či pod okenními římsami.
Adr Adr Adr Adr Adr Adr Adr Adr
Náchod
11.9.2005
Náchod
11.9.2005
Náchod
11.9.2005
Náchod
11.9.2005
Náchod
11.9.2005
Náchod
11.9.2005
Náchod
10.9.2005
Náchod
10.9.2005
Adr Adr
Náchod
28.9.2005
Náchod
28.9.2005
           

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt  
Fotografie
nežije v ČR
nejistá determinace
Web je sponzorován firmou LTweb s.r.o.
Partneři: Cestovn systm / Devo Plze / Emona Kroni / Maledivy / PixelEU / Referty / Taxi Plze / Vtipy / Weby na mru / Zvesela