[CNW:Counter]

Vzokan americký - Triaeris stenaspis Simon, 1891

Brno, skleník, 22.12.2006 Samička, Brno, skleník, 22.12.2006 (Martin Jarab leg.)
 Vzácný druh. ♀ 1,8 mm, sameček není znám. Samičky se rozmnožují partenogeneticky a kladou jen dvě vajíčka, která chrání v růžovém miskovitém kokonu. Malý počet vajíček pravděpodobně nahrazují několika snůškami. Nemnoha, neboť polovičku vajíček ušetří na samečcích, vajíčka při malém počtu mohou být větší a mláďata tedy rychleji dospívají. Zajímavé by mohlo být porovnání s rodem Oonops, kde samičky mají také jen dvě vajíčka, a samečky, alespoň občas pro povyražení, používají. Bionomie těchto druhů je ještě málo známa.
Brno
22.12.2006
Brno
22.12.2006
Brno
22.12.2006
Brno
22.12.2006
Brno
22.12.2006
Brno
22.12.2006
Brno
22.12.2006
Brno
22.12.2006
Brno
22.12.2006
Brno
22.12.2006
Brno
2.1.2007
Brno
2.1.2007
Brno
2.1.2007
Brno
2.1.2007
   

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt  
Fotografie
nežije v ČR
nejistá determinace
Web je sponzorován firmou LTweb s.r.o.
Partneři: Cestovn systm / Devo Plze / Emona Kroni / Maledivy / PixelEU / Referty / Taxi Plze / Vtipy / Weby na mru / Zvesela